MÔ TẢ CHI TIẾT

Cách điện súng mỏ hàn Pana loại 350A và 500A.