MÔ TẢ CHI TIẾT

Chuôi hàn TIG WP12 dùng cho súng hàn TIG  WP12