MÔ TẢ CHI TIẾT

Chuôi hàn vàng dài / ngắn cho súng hàn WP26, WP 17, WP18.