MÔ TẢ CHI TIẾT

Cột khí Co2 cho đồng hồ CO2 trong hàn CO2/MAG sử dụng để thay thế khi cột khí bị vỡ trong quá trình sử dụng