MÔ TẢ CHI TIẾT

Dùng cho hàn que, thích hợp với các cỡ que hàn 2.5/3.2/4.0

Dòng điện cực đại 500A