MÔ TẢ CHI TIẾT

Thông số kỹ thuật của máy hàn Tig WS 200A hiệu Merkel:
- 220V,  1 pha, 50/60Hz
- Dòng ra/ Điện thế/ Chu kỳ tải:
+ TIG:
200A/ 18V/ 60%
155A/ 16.2V/ 100%
+ MMA:
165A/ 26.6V/ 60%
127A/ 25V/ 100%
- Khoảng dòng hàn: 
+Tig: 10-200A
+MMA: 40-165A
- Kích thước: 400x153x291mm
- Trọng lượng: 9kg
Bao gồm:
- 1 nguồn Inverter
- Mỏ tig 26 cáp 4m
- Kìm hàn 200A cáp dài 3m
- Kẹp mass 3m
- Cáp nguồn dài 3m
- Đồng hồ Argon