MÔ TẢ CHI TIẾT

Sứ chia khí dùng cho súng hàn CO2 36KD