MÔ TẢ CHI TIẾT

Tay càm súng MIG chuẩn Binzel dùng cho súng hàn chuẩn Binzel.