MÔ TẢ CHI TIẾT

Tay càm súng MIG chuẩn Pana dùng cho súng hàn chuẩn Pana