MÔ TẢ CHI TIẾT

Tay súng hàn QQ150 dùng cho súng hàn làm mát bằng khi chuẩn QQ.