MÔ TẢ CHI TIẾT

Tay súng hàn WP26 dùng cho súng hàn làm mát bằng khí chuẩn WP.