MÔ TẢ CHI TIẾT

Thân kẹp kim WP 1.6/2.0/2.4/3.2 E-Cu dùng cho súng hàn WP17 18 26.